Lærerveiledning 8–10

Norsk start 8–10 er et læreverk for språklige minoriteter

På disse sidene finner du både en generell veiledning til Norsk start 8–10 Tekstbok og metodiske tips til hvordan du og dine elever kan jobbe med de enkelte temaene, kapitlene, tekstene og oppgavene.

Norsk start 8–10 bygges fortløpende ut med nye komponenter:

  • Norsk start 8–10 Kom i gang! med alfabetisering (februar 2018)
  • Norsk start 8–10 KRLE (foreligger)
  • Norsk start 8–10 Engelsk 1 (foreligger)
  • Norsk start 8–10 Engelsk 2 (våren 2018)
  • Norsk start Samfunnsfag, 8, 9 og 10 (våren og sommeren 2018)

Lykke til som bruker av Norsk start 8–10!

 

 

Cappelen Damm