Lærerveiledning 8–10

Norsk start 8–10 er et læreverk for språklige minoriteter

På disse sidene finner du både en generell veiledning til Norsk start 8–10 Tekstbok og metodiske tips til hvordan du og dine elever kan jobbe med de enkelte temaene, kapitlene, tekstene og oppgavene.

Norsk start 8–10 bygges fortløpende ut med nye komponenter:

  • Norsk start 8–10 Kom i gang! (foreligger)
  • Norsk start 8–10 KRLE (foreligger)
  • Norsk start 8–10 Engelsk 1 (foreligger)
  • Norsk start 8–10 Engelsk 2 (foreligger)
  • Norsk start Samfunnsfag 8 (foreligger)
  • Norsk start Samfunnsfag 9 (august 2019)
  • Norsk start Samfunnsfag 10 (2020)

Videre utvikling av nettressursene til komponentene foregår kontinuerlig.

Lykke til som bruker av Norsk start 8–10!

 

 

Cappelen Damm