123

Rettigheter

Alle rettigheter til http://norskstart.cappelendamm.no/ (både helheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (illustrasjoner, tekst, fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.

Forfatter: Vie Berg og Toril Kristin Sjo
Redaktør:  Toril Lindberg og Unni Wiel 
Ansvarlig for sidene er Cappelen Damm AS

Cappelen Damm